‘Mijn Impact: Ik probeer elke dag bij te dragen aan een mooiere wereld’

Bedrijfsvideo Berckeley Square

In dit filmpje vertelt Raymon Geurts zijn verhaal.
‘Wij worden ons er steeds meer van bewust dat er iets moet gebeuren. We realiseren ons dat alles wat we doen gevolgen heeft, zowel positief als negatief. Het is tijd om stil te staan bij onze eigen impact. Natuurlijk willen we graag iets bereiken met ons werk, meer dan alleen geldelijk gewin. Iedereen heeft bewust óf onbewust een doel in het leven. Soms staan we daar niet bij stil of zijn we deze uit het oog verloren. Wanneer heb jij voor het laatst stilgestaan bij de vraag waarom je doet wat je doet? En wat was de conclusie? Precies, daarom is het goed om er over na te denken. Binnen Berckeley Square heeft een ieder zijn eigen motief, een persoonlijk moreel kompas.’